Terug naar de vorige pagina

Jaarlijks Informatie Document

vrijdag 3 juli 2009

Vanaf vandaag is het Jaarlijks Informatie Document dat SNS REAAL en SNS Bank krachtens artikel 5:25f van de Wft (Wet op het financieel toezicht) verplicht zijn te deponeren bij de Autoriteit Financiële Markten algemeen verkrijgbaar op de website van SNS REAAL.

Persbericht Jaarlijks Informatie Document 2009
Jaarlijks Informatie Document SNS REAAL 2009
Jaarlijks Informatie Document SNS Bank 2009