Terug naar de vorige pagina

Herfinanciering Propertize afgerond op 4 april

vrijdag 4 april 2014

SNS Bank kondigt aan dat, volgend op de overdracht van Propertize aan de Nederlandse Staat op 31 december 2013, de resterende financiering van € 4,1 miljard op 4 april 2014 volledig is afgelost. De financiering van Propertize is succesvol herplaatst bij derden.