Terug naar de vorige pagina

DNB stelt extra systeembuffervereiste in voor SNS Bank N.V.

dinsdag 29 april 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) is voornemens voor SNS Bank N.V. een extra kapitaalsysteembuffervereiste in te stellen van 1% van de naar risicogewogen activa. SNS Bank N.V. mag deze buffer geleidelijk opbouwen tussen 2016 en 2019. Dit naar aanleiding van de Implementatiewet CRR/CRD IV, waarin de grondslag voor de systeembuffers is opgenomen, en die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen. De Implementatiewet treedt na aanvaarding door de Eerste Kamer in werking. Voor overige informatie verwijzen we naar het persbericht van DNB van vanmorgen.