Terug naar de vorige pagina

Besluiten algemene vergadering van aandeelhouders SNS REAAL N.V. op 17 april 2014

donderdag 17 april 2014

Op donderdag 17 april 2014 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. plaats gevonden. In de vergadering is de jaarrekening van SNS REAAL N.V. over het boekjaar 2013 vastgesteld. De algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. heeft besloten dat er geen dividend over 2013 wordt uitgekeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met